pūdymas

pūdymas
2 pū́dymas sm. (1) K, (3a) Dkš, pūdýmas (3) LKKII168(Lkm), (1) Ds, Rk, Dglš, Vj, Sv, pūdỹmas (2) Str 1. SD379, Q99, R, K, KBII63, J, Skd, Rmč, Erž, Sv, Skp, Lz, Vv paliktas neapsėtas, besiilsintis dirbamas laukas: Juoduoju pūdymu vadina tokį, kuris nuo vienų javų pjūties lig kitų javų sėjos laikomas juodas, tai yra dirbamas J.Krišč. Pū́dymas gyvenamas yra tris kartus: riekimas, mėšlų aparimas, kė́limas Varn. Lauką pū́dymu palikti KII3. Pū́dyman rugius sėja Šlčn. Kiaules pūdymè gano Dkš. Pū́dymas baisu kaip nugrūzintas su avim Sk. Pūdymaĩ buvo palikti, kaip be pūdymų̃ rugiai?! Grd. Vienam lauke rugiai, antram – bulbos, o trečiam – pū́dymas JnšM. Jau trąšas an pūdỹmo reikia vežt Pb. Ir daržam reikia lietaus, ir pūdymám, ir visam kam Ob. Nelaiko pūdymų̃ dabar, tik sė[ja], sė[ja] Jd. An atãsėjo rugiai neauga, reikia pū́dymą likdyt Grv. Šita žemė po pūdymù palikta Str. Jau atlyta, neindžiūvęs pūdýmas Plm. Mėšlo tai bulvėm kur pabarsto, o pūdýman nelieka Imb. Davė žemes kur pū́dymas, kam rugienos, kam arta, kam ne Dv. Vežk mėšlą į pū́dymą Rt. Pūdymą, riekimą ariu R81. Reiks pamesti uliavoti, reiks pūdymą pakartoti LTR(Slk). Vesk bėrą žirgelį į pūdymelį, mesk aukso žiedelį į rūdynelį KlpD84. Ai, pūdyme pūdyme, pūdymėli žaliasis! Tame pūdymėly, tame žaliajam, aug žalioji liepelė JD1230. Aš išsikirsčia klėtužėlė[je] langelį: aš pažiūrėčia in pūdymo laukelį, ar anksti aria broleliai pūdymėlį LB119. Vesk šyvą žirgelį in pūdymė̃lį (d.) Drsk. Leisiu jaučius pūdymaitin, o aš jaunas beržynaitin LTR(Nmj). | prk.: Lietuviškasis istorijos ir kalbos tyrinėjimas dar pūdymu tebeguli . ^ Guli darbinykai kap pūdymaĩ (tinginiauja) Lp. Ant jo pūdymo varlės karunką gieda (nedirbamas) LTR(Jsv). Ant jo pūdymo vilkas tvirtai apsigyveno, be plieno noragų neišvarysi KrvP(). Bliauna kaip avis pūdyme KrvP(Pn). 2. šnek. užpakalis, pasturgalis, sėdynė: Inkirsk gerai pūdyman, ir pasisakys An. Aš tau kad duosiu per pū́dymą! Mrj. Gausi keliu pūdýman, ir turėsi grįžti atgal Dglš. Kai gausi per pū́dymą, tai nerėksi! Kt. Sėdi pū́dymus sukišę Kp. Sugręžę mergos pūdýmus loja, o galvijai vasarojuj! Ds. Ko čia guli pū́dymą išvertęs! Mrj. Merga plati: kai eina, led savo pūdymą pavelka Ėr.
◊ į pū́dymus Sln niekus (nušnekėti): Šnekėjo ir nušnekėjo į pūdymus NžR.
į pū́dymus išeĩti niekus nušnekėti: Tai kad išėjaĩ į pū́dymus! Rs. Su tokia kalba išė̃jo į pū́dymus Jnš.
pū́dymo mė́nuo; N birželis: Pūdymo mėnuo, sėjinis, sėmenys R81. Sėjinis, arba pūdymo mėnuo, turi 30 dienų prš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pūdymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėjomainos laukas, neapsėtas(suartas, neapžėlęs piktžolėmis) per visą augalų vegetacijos laikotarpį arba nemažą jo dalį. Padeda didinti dirvožemio derlingumą ir gerinti žemės ūkio produkcijos… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pūdymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pūdinio darymas iš mėšlo, srutų, sugedusių pašarų, durpių, augalų lapų, fekalijų, skerdyklų ir odos fabrikų atliekų, šiaudų, žolių. Trunka nuo pusmečio iki 2–3 metų. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • pūdymas — 1 dkt. Juodàsis, grynàsis pūdymas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pūdymas — 2 dkt. Dum̃blo pūdymo procèsas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pūdymas — 1 pūdymas sm. (1) K, NdŽ; I → 1 pūdyti 1: Nu i žalčiai už tokį bulbų pūdymą! KlbXIV62. | prk.: Valstybė turi į savo globą imti visa, kas tautai suteikia sielos ir kūno sveikatą, o ne tautos pūdymo priemones Pt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodasis pūdymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pūdymas, kuriame žemė daug kartų įdirbama ir niekas nesėjama. atitikmenys: angl. fallow land vok. Brachfeld, n rus. пар, m; паровое поле …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žaliasis pūdymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėjomainos laukas, apsėtas anksti nuimamais (daugiausia žaliajai masei) kultūriniais augalais. atitikmenys: angl. green fallow vok. Grünbrache, f rus. зелëный пар, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • žaliasis pūdymas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėjomainos laukas, apsėtas lubinais ar kitais sideraciniais (pupiniais) augalais ir jų žydėjimo fazėje apariamas. atitikmenys: angl. green fallow vok. Grünbrache, f rus. зелëный пар, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Brache — pūdymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėjomainos laukas, neapsėtas(suartas, neapžėlęs piktžolėmis) per visą augalų vegetacijos laikotarpį arba nemažą jo dalį. Padeda didinti dirvožemio derlingumą ir gerinti žemės ūkio… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Brachfeld — pūdymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Sėjomainos laukas, neapsėtas(suartas, neapžėlęs piktžolėmis) per visą augalų vegetacijos laikotarpį arba nemažą jo dalį. Padeda didinti dirvožemio derlingumą ir gerinti žemės ūkio… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”